Loot Rentals

Pillow // Indigo Tie Dye (sm)

Indigo tie dyed pillows with kantha stitch.

Dimensions:
17 x 12

Quantity: 2

Price: $10.00

Pin This Item
Pillow // Indigo Tie Dye (sm)